070-3947173
info@bsgrotebeer.nl
 

EXTRA INTENSIEVE LEERTIJD

Om onze Grote Beer leerlingen optimaal toe te rusten op hun toekomst is het noodzakelijk dat we oog hebben voor de individuele talenten van de leerlingen. Daarbij gaat het ons om talenten in de meest brede zin van het woord. Dus niet alleen om taal- en rekentalent. Maar ook creatieve, culturele, motorische, sociale en onderzoekende talenten en bepaalde praktische vaardigheden. Hiermee vergroten we de kennis van de wereld.  
Om deze rede krijgen al onze leerlingen vanaf groep 1 vaklessen. Deze lessen zijn doormiddel van extra leertijd verweven in onze schooltijden van 8:30 tot 15:00  

Gespecialiseerde vakdocenten geven deze lessen. De leerlingen volgen verschillende vakken. De meeste vakken sluiten aan bij de kerndoelen van het basisonderwijs. Kerndoelen geven per vak aan wat een leerling aan het eind van de basisschool moet weten en kunnen. 
 
Tijdens elke les werken we ook aan de taalontwikkeling (Nederlands spreken, begrijpend lezen en schrijven). De taalontwikkeling stimuleren we binnen de vaklessen door extra aandacht te besteden aan woordenschat, wereldoriëntatie en burgerschap. De combinatie van deze onderdelen geeft Grote Beer leerlingen meer toekomstkansen in de samenleving. 

We streven met vaklessen de volgende doelen na: 

  • verbeteren van de taalvaardigheid van leerlingen 
  • wegwerken van onderwijsachterstanden en vergroten van ontwikkelingskansen 
  • brede vorming van leerlingen en talentontwikkeling 
  • versterken sociaal-emotionele ontwikkeling