070-3947173
info@bsgrotebeer.nl
 

Cultuuronderwijs

Cultuuronderwijs draagt bij aan de culturele en creatieve ontwikkeling van kinderen.  
Concreet betekent dit doelbewust leren over kunst, erfgoed en media. Dit gebeurt zowel binnen als buiten de school. Leerlingen leren over cultuur door er actief mee bezig te zijn, te kijken en luisteren, culturele bezoeken te maken en reflecteren op hun eigen werk en dat van anderen.  

Naast onze lessen in muziek, theater en beeldende vorming brengen de leerlingen ook regelmatig een bezoek aan een theatervoorstelling of museum.