070-3947173
info@bsgrotebeer.nl
 

Peuterleerplek

Samen met Peuterleerplek Kleine Beer vormen de groepen 1-2 van Grote Beer de Voorschool (VVE). 
De groepen 1-2 (kleutergroepen) en de peuters werken tegelijktijdig met projectthema’s. Door middel van deze projecten staat ons onderwijs dicht bij de belevingswereld van kleuters. We bieden zo de juiste context aan om zo hoog mogelijke leeropbrengsten te behalen. 

Wanneer uw kind tussen de 2,5 en 4 jaar oud is, mag het naar de Peuterleerplek. Op de Peuterleerplek leren de kinderen door te spelen. Spelend leren is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Door te spelen werken we aan de taalontwikkeling. Dat is belangrijk om te voorkomen dat uw kind met een achterstand aan de basisschool begint. Maar er is ook veel aandacht voor andere dingen, zoals muziek, knutselen, rekenen en bewegen. Zo bereiden we uw kind voor op de kleuterklas van de basisschool. 

We leren de kinderen ook om zelfstandig te zijn. De eigen jas aantrekken, netjes eten en drinken aan tafel, alleen een taakje doen. Op de Peuterleerplek leren kinderen daarnaast om samen te zijn: samenwerken, samen spelen, met andere kinderen delen en rekening met elkaar houden. 
Vroeger heette de Peuterleerplek een ‘Voorschool’. We vinden de naam Peuterleerplek beter: 
het is immers vooral een plek voor de peuters om te leren. Dat leren doen we natuurlijk wel spelenderwijs, passend bij de leeftijd van de kinderen. 

 

  • Uw kind mag naar de Peuterleerplek als het tussen de 2,5 en 4 jaar oud is; 
  • Uw kind kan twee of vijf vaste dagdelen per week komen; 
  • Er zijn maximaal 16 kinderen in één groep, en altijd twee pedagogisch medewerkers. 

Momenteel heeft de peuterleerplek 5 groepen. 

Groep A Groep B Groep C Groep D Groep E
maandag 8:15  – 12:15  13:00 u – 15:30 8:15 u – 12:15 13:00 u – 15:30 8:15 u – 12:15
dinsdag 13:00 – 15:30 8:15 u – 12:15 13:00 u – 15:30 8:15 u – 12:15 8:15 u – 12:15
woensdag 8:15 – 11:15 12:00 – 15:00 8:15 u – 12:15 12:00 – 15:00 gesloten
donderdag 8:15 u – 12:15 13:00 u – 15:30 8:15 u – 12:15 13:00 u – 15:30 8:15 u – 12:15
vrijdag 13:00 u – 15:30 8:15 u – 12:15 13:00 u – 15:30 8:15 u – 12:15 8:15 u – 12:15