070-3947173
info@bsgrotebeer.nl
 

Het team

Directie en ondersteuning

Emil

directeur

Catharina

adjunct-directeur

Dennis

ICT coördinator

Barbara

oudercoördinator & brugfunctionaris

henk

rijke schooldag coördinator

Angelique

administratief medewerker

Anneke

intern begeleider groep 1 & 2

Marlies

intern begeleider groep 3

Caroline

zorgcoördinator & intern begeleider groep 4

Jolanda

intern begeleider groep 5 t/m 8

Dominique

leraarondersteuner groep 1/2a & groep 1/2e

Jeannette

onderwijsassistent groep 1/2a & groep 1/2b

Miranda

onderwijsassistent groep 1/2b

Linda

leraarondersteuner groep 1/2c

Leila

onderwijsassistent groep 1/2c & groep 1/2d

Ingrid

leraarondersteuner groep 1/2e

Remon

onderwijsassistent i.o. groep 1/2a & groep 1/2e

Esengül

leraarondersteuner groep 3 & groep 4

Dianne

onderwijsassistent groep 6 t/m 8

Ria

onderwijsassistent groep 6 t/m 8

Karina

Onderwijsassistent i.o. groep 6 t/m 8

Chanti

leraarondersteuner groep 1/2d & groep 5 & groep 6

Patricia

Onderwijsassistent i.o.

Korien

leraarondersteuner lezen groep 8

Mohammed

conciërge

Rina

schoolmedewerker

Leerkrachten

Annemieke

leerkracht taallab

Priscilla

groepsleerkracht 1/2a

Meria

groepsleerkracht 1/2b

Yvonne

groepsleerkracht 1/2c & leerteamcoördinator 1-2

Jolanda

groepsleerkracht 1/2c

Janneke

groepsleerkracht 1/2d

Miranda

groepsleerkracht 3a & leerteamcoördinator 3-4

Arthur

groepsleerkracht 3b

Charlot

groepsleerkracht 4a

Farah

groepsleerkracht 4a

Maneesha

groepsleerkracht i.o. 4b

Marc

groepsleerkracht 4b

Gita

groepsleerkracht i.o.

Manon

groepsleerkracht 5a

Esther

groepsleerkracht 5b

Serena

groepsleerkracht 5b, 6b & vakdocent Engels

Peter

groepsleerkracht 6a

Petra

groepsleerkracht 6b

Tijana

groepsleerkracht 7a

Niels

groepsleerkracht 7b

Demi

groepsleerkracht 8a

Lilian

groepsleerkracht 8b & leerteamcoördinator 5-8

Martin

vakleerkracht bewegingsonderwijs

Rico

Vakdocent muziek

Debbie

vakleerkracht bewegingsonderwijs & LKP-coördinator

Joaquin

vakdocent muziek

Ramina

vakdocent handvaardigheid en tekenen

Iris

vakdocent dans