070-3947173
info@bsgrotebeer.nl
 

Het team

Directie en ondersteuning

Emil

directeur

Catharina

adjunct-directeur

Barbara

oudercoördinator & brugfunctionaris

henk

rijke schooldag coördinator

Angelique

administratief medewerker

Eric

ICT

Anneke

intern begeleider groep 1 & 2

Marlies

intern begeleider groep 3

Caroline

zorgcoördinator & intern begeleider groep 4

Jolanda

intern begeleider groep 5 t/m 8

Karina

Onderwijsassistent i.o. groep 1/2 a & groep 6 t/m 8

Jeannette

onderwijsassistent groep 1/2a & groep 1/2b

Miranda

onderwijsassistent groep 1/2b

Linda

leraarondersteuner groep 1/2c

Stella

onderwijsassistent i.o. groep 1/2c

Leila

onderwijsassistent groep 1/2c & groep 1/2d

Remon

onderwijsassistent i.o. groep 1/2a & groep 1/2e

Esengül

leraarondersteuner groep 3 & groep 4

Dianne

onderwijsassistent groep 6 t/m 8

Ria

onderwijsassistent groep 6 t/m 8

Chanti

leraarondersteuner groep 4b & 8b

Patricia

Onderwijsassistent i.o.

Korien

leraarondersteuner lezen groep 8

Mohammed

conciërge

Rina

schoolmedewerker

Ingrid

leraarondersteuner

Leerkrachten

Annemieke

leerkracht taallab

Priscilla

groepsleerkracht 1/2a

Meria

groepsleerkracht 1/2b

Jolanda

groepsleerkracht 1/2c

Janneke

groepsleerkracht 1/2d

Serena

groepsleerkracht 1/2e, 5b, 6b

Yvonne

leerteamcoördinator 1-2

Miranda

groepsleerkracht 3a & leerteamcoördinator 3-4

Arthur

groepsleerkracht 3b

Gita

groepsleerkracht i.o.

Charlot

groepsleerkracht 4a

Marc

groepsleerkracht 4b

Manon

groepsleerkracht 5a

Esther

groepsleerkracht 5b

Peter

groepsleerkracht 6a

Petra

groepsleerkracht 6b

Tijana

groepsleerkracht 7a

Niels

groepsleerkracht 7b

Demi

groepsleerkracht 8a

Farah

groepsleerkracht 8b

Martin

vakleerkracht bewegingsonderwijs

Rico

Vakdocent muziek

Debbie

vakleerkracht bewegingsonderwijs & LKP-coördinator

Joaquin

vakdocent muziek

Ramina

vakdocent handvaardigheid en tekenen

Iris

vakdocent dans

Maneesha

groepsleerkracht

Lilian

groepsleerkracht & leerteamcoördinator 5-8