070-3947173
info@bsgrotebeer.nl
 

Beren op maat

Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben op cognitief gebied, krijgen van ons extra ondersteuning door deelname aan de beren op maat. Deze leerlingen krijgen uitdagingen op de volgende gebieden: 
  • Leren leren (leerstrategieën, stellen van eigen doelen, leren plannen); 
  • Presenteren (presentaties, houding etc); 
  • Jezelf en de ander beoordelen (feedback geven en krijgen); 

  • Top-down denken (het geheel zien of begrijpen, waarna stukjes kennis worden opgebouwd om het geheel te beredeneren);  
  • Tasc-model (een raamwerk voor denkvaardigheden en onderzoekend leergedrag); 
  • Werken met de ipads, laptops en computers. 

Wekelijks komen de Beren op maat – geselecteerd uit de groepen 4 t/m 8 – anderhalf uur bij elkaar, in kleine groepen, onder leiding van een teamlid met expertise op het gebied van meer- en hoogbegaafden. Het leren leren, top-down denken en probleemgestuurd leren staan hierbij centraal. We dagen ze uit om dieper na te denken en opdrachten uit te werken zodat zij met ‘meer inspanning’ leren en hun grenzen weten te verleggen.