070-3947173
info@bsgrotebeer.nl
 

Regels in en om school

Afspraken en regels zijn er om het elkaar naar de zin te maken en om de schoolomgeving voor een ieder zo veilig mogelijk te houden.
Honden mogen het schoolplein niet op en de school niet in.
Waarom?
a. Er zijn nogal wat kinderen bang voor honden.
b. Honden zouden door de drukte bij de start en het einde van de schooldag in paniek kunnen raken (met alle gevolgen van dien.) Of honden kunnen zelf onder de voet gelopen worden.
c. Hondenpoep op de plaats waar kinderen spelen is niet fris.

2. Roken in school en op het schoolplein is niet toegestaan.
Waarom?
a. We geven graag een gezond voorbeeld. Roken in het zicht van kinderen is geen goed voorbeeld.
b. De verzameling peuken bij de vlaggenmast en bij het standbeeld van de beertjes (net buiten het hek) stellen wij niet op prijs. Een dergelijke smerige entree is geen reclame voor de school.

3. Kom op tijd!
We merken dat nogal wat ouders hun kind te laat op school brengen. Vaak ligt dit NIET aan de kinderen, maar aan ‘het ritme’ van ouders. Te laat komen kan wel
eens gebeuren, maar als wij de absentielijsten bekijken zijn dat vaak dezelfde ouders. Met deze ouders gaan wij in gesprek.
Waarom?
a. Als uw kind steeds te laat in de groep komt, stoort dat de lessen die reeds begonnen zijn.
b. Uw kind voelt zich hierbij ongelukkig. Hij weet dat hij weer te laat is, daar eigenlijk niets aan kan doen, maar wel weer alleen die volle klas in moet.
c. Uw kind mist steeds 5 à 10 minuten (of zelfs meer) onderwijstijd. Dat lijkt weinig, maar elke dag 5 minuten te laat x 5 schooldagen x 40 schoolweken = 1000 minuten = 16 ½ uur = ruim drie schooldagen.

Bij frequent te laat komen, kan dit voor ons aanleiding zijn een melding te doen bij de leerplichtambtenaar. De 3-6-9-12 regeling is van toepassing.

4. Parkeer uw auto in de wijk en in ieder geval niet voor school.
Voor school is een stopverbod. Regelmatig zijn daar controles door de wijkagent.
Waarom?
a. Parkeren voor school belemmert het zicht voor kinderen. En levert dus gevaarlijke situaties op.
b. Ook belemmert het het zicht van de passerende automobilist. We kennen allemaal het beeld van een kind dat plotseling achter een geparkeerde auto vandaan schiet…

5. Steek met uw kind(-eren) over op het zebrapad en niet op de kruising.
Waarom?
a. Op het zebrapad zijn u en uw kind wettelijk beschermt.
b. U leert uw kind automatisch altijd over te steken op zebrapaden. Het slijpt er in.

6. We lopen op het schoolplein met de fiets aan de hand.
Waarom?
Een ongeluk zit in een klein hoekje.